KOORDINATOR VOLONTERA ORGANIZACIJE

 

Dragi čitaoci ove web stranice, dugogodišnji volonteri u organizaciji Lotos.

Želimo Vam reći i pojasniti šta se radi u Lotosu.
U Lotosu radimo na dva nivoa. Prvi nivo je susret sa ljudima (učitelji/ice, roditelji, djeca i mladi) koji imaju neke duševne patnje, probleme sa učenjem i druge probleme u kognitivnom razvojui. Taj nivo spada u povjerljive dijagnostičko terapeuske postupke i dovija se individualno i grupno zadržavajuči privatnost i povjerljivost korisnika načih usluga.
Drugi nivo je aktivnost Lotosa u javnosti. Znanje, iskustva i globalno naš rad promovišemo na različitim konferencijama i seminarima gdje su naši stručnjaci ili predavači ili učesnici seminara kao slušaoci. Svi naši članovi bilo da su profesionalci ili paraprofesionalci su otvoreni prema cjeloživotnom učenju. Naš vodeći projekat Savjetovalište za mentalno zdravlje radi svaki dan. Da ne bi bilo monotonije i da bi unijeli elemente saradnje sa drugima organiziramo tematske radionice uz dane koji su navedeni na ovoj web stranici. Mladi u Lotosu su uvijek dobro došli kao mladi istraživači jer mogu pisati seminarske i diplomske radove, imati konsultacije u vezi svojih školskih i privatnih aktivnosti.

 
 
 VODITELJICA PROJEKATA ORGANIZACIJE
IVANA VASIĆ
 
 
Drage prijateljice i prijatelji,
 
Ja sam Ivana Vasić, diplomirana pravnica, dugogodišnja volonterka u Udruženju Lotos, a moj volonterski rad u Lotosu se sastoji iz dva dijela.

Jedan je savjetodavni rad i pružanje informacije o mogućnostima ostvarivanja zakonskih prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i procedurama komisijske procjene djeteta sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju pri nadležnom centru za socijalni rad, te zastupanje Udruženja na različitim konferencijama i učestvovanje u zajedničkim projektima sa drugim organizacijama.

Drugi dio predstavlja organizovanje i vođenje Kreativnih radionica za djecu i mlade. Kreativne aktivnosti kod djece i mladih doprinose razvoju mašte i produktivnosti, a učešće u grupnim radionicama jača i razvija timski duh, samopouzdanje, samopoštovanje i socijalne vjestine naših korisnika/ca. Sastavni dio radionica čini i pomoć pri učenju i priprema za školu.
Napominjem da, u Udruženju Lotos postoji mjesto i uloga za svaku zainteresovanu osobu, bez obzira na vrstu i stepen obrazovanja, dob, spol i slično, a iskusniji volonteri/ke i mentori/ke su uvijek tu, da pomognu novim volonterima/kama u njihovim prvim koracima jer sve je puno lakše uz podršku. Na taj način, volonterski rad se nastavlja kroz dolazeće generacije, a naša lokalna zajednica postaje bogatija za jake ličnosti koje nas vode ka promjenama. Veoma je važno, vec u srednjoškolskim, a naročito studentskim godinama, motivisati mlade ljude da se kroz volontiranje usavršavaju, nadograđuju, razvijaju, jačaju samopouzdanje, razvijaju i jačaju socijalne vještine,…, te po završetku školovanja budu socijalno osviještene i sazrele mlade osobe koje će biti svjesne snage koju posjeduju te doprinijeti promjenama koje su našem društvu i više nego potrebne.

Želimo da naši korisnici/e, volonteri/ke, saradnici/e, i svi ostali koje životni put dovede u našem pravcu, u Lotosu imaju mjesto u kojem rastu, razvijaju se, odrastaju, vole, voljeni su, vesele se, pripadaju, jednaki su, poštovani su, da stvaraju i dijele sretne i one manje sretne trenutke bez straha od osuđivanja, zajednički gradeći sretniju sadašnjost i budućnost.  

 

 ASISTENTICA ORGANIZACIJE 
EMINA DŽEHVEROVIĆ
 
 
Moje ime je Emina Džehverović.
Studentica sam psihologije, a volontiram u Udruženju „Lotos“ vec pet godina. Sasvim slučajno sam počela volontirati u Lotosu, jer sam htjela da na neki način budem aktivan član naše zajednice, i da na taj način dam svoj doprinos društvu. U Udruženju „Lotos“ sam asistentica na svim projektima. Kroz svoj angažman uglavnom sam radila sa djecom predškolske i školske dobi, bila sam sudionik u savjetovališnom i terapeutskom radu sa djecom, gdje sam imala prilike da mnogo toga naučim od stručnih ljudi koji su anagažovani u „Lotosu“. Učestvovala sam u mnogim edukativnim, rekreativnim, zajedničkim projektima od lokalne i društvene važnosti, kao i na mnogim konferencijama. Volontiranje u Lotosu mi je mnogo doprinijelo, jer je na neki način usko vezano sa mojim studijem i sa onim čime se želim baviti. Zaista je teško riječima opisati šta sam sve „dobila“ kroz ovih, evo već pet godina volontiranja.
Volontiranje zaista, oplemeni, i obogati čovjeka u duhovnom/svakom smislu. Ponosna sam na svaki svoj angažman, pa i na najmanju sitnicu koju sam uradila volontirajući kroz „Lotos“, počevši od rada u kasarni za vrijeme poplava, kroz razne obilježene događaje poput Dana mentalnog zdravlja, Prevencije stigme-poboljšanje mentalnog zdravlja u zajednici, Dana djece s autizmom i sl. Nadam se da ću još dugoo biti prisutna u „Lotosu“, ne samo kao volonter i nego i kroz svoju struku.
 
 
VODITELJICA PROJEKATA ORGANIZACIJE
MIRJANA PUĐA 
 
 

 Moje ime je Mirjana Puđa.

Rođena 28.12.1967 u Zenici. Majka troje odrasle djece, volim prirodu, aktivno vozim bicikl, čitam i basim se vrtlarstom. U udruženju Lotos volontiram od 2002. godine došavši po pomoć i podršku i ostala sam aktivni član gdje sam pored drugih aktivnosti učestvovala na brojnim seminarima i edukacijama. Također sam nosilac mnogih projekata od kojih mi je poseban projekat “SEHARA” u JU “Dom i porodica” sa djecom bez roditeljskog staranja i projekat “Pleti i prijateljstvo ispleti” u kojem okupljamo osobe treće životne dobi, i majki koje dovode djecu na terapiju kod logopeda. Tu izrađujemo ručne radove, razmijenjujemo iskustva i savjete, također posjećujemo pozorište, koncerte, književne večeri i druge manifestacije u gradu.
 
Sebe smatram društvenom osobom sa izaženom empatijom i sposobnošću aktivnog slušanja. Volonterizam je plemenitost, nesebičnost, empatija, humanost, bogatstvo duha, prijateljstvo, dobrota i ljubav prema svim ljudima bez obzira na razlike a posebno izgradnja sebe kao ličnosti u svim oblastima djelovanja.
 
 
 
 
 
 
Pridružite se Facebook grupi za volontere: https://www.facebook.com/groups/809226649105420/