Kako pomoći djetetu koje pokazuje govorno jezičko kašnjenje

U najboljem slučaju, vaše dijete vam može reći šta ono želi ili treba. Da li ćete mu dato ispuniti zavisi, naravno, od njegovog zahtjeva, ali komunikacijske sposobnosti su prisutne. Kada se susretnete sa govornim kašnjenjem vašeg todlera, svakodnevna komunikacija postaje borba. Bilo da radite sa svojim djetetom sami ili imate pomoć logopeda, ovo su neke vježbe pomoću kojih možete pomoći vašem djetetu kod kuće.
 
Kartice sa slikama: možete kupiti kartice sa slikama ili jednostavne slikovnice, a ako ste kreativni, možete ih napraviti sami. Svaki dan u određeno vrijeme sjedite nekoliko minuta pored vašeg djeteta i ubrzo ćete naučiti svoje dijete da neko vrijeme gleda slike sa vama. Možete se na ovaj način igrati više puta dnevno. Pokažete karticu djetetu, kažete šta je to, i čekate da vaše dijete ponovi. Budite strpljivi i koristite različite tonove glasa kako bi zainteresovali vaše dijete.
Vježbe pred ogledalom: ovo doslovno znači da stanete ispred ogledala. Vaše dijete možda ima teškoće zato što nije svjesno na koji način treba micati svoja usta i jezik kako bi proizvelo pravilne govorne zvukove. Pred ogledalom izgovarajte glasove, imitirajte životinje, pjevajte kratke pjesmice. Ponavljajte više puta iste pokrete kako bi dijete dobilo što više podražaja.
Skačimo po lopočima: ovo će biti zabavna aktivnost. Možete nacrtati ili isprintati različite slike, a lopoče nacrtajte na zelenom papiru i izrežite. Izrežite 6 oblika lopoča (iako možete korisiti ono što vaše dijete preferira npr. srce) i stavite sliku riječi koju učite na svaki lopoč. Ponavljanje igra ključnu ulogu u učenju. Potaknite dijete da skače sa jednog lopoča na drugi. Svaki put kada skoči /sleti treba reći riječ koja se nalazi na slici.
Čitaj i ponavljaj: izaberite jednostavnu knjigu-slikovnicu i čitajte djetetu. Tražite od djeteta da ponovi za vama određene riječi. Čitajte polako. Također možete gledati u slike i pokazati prstom na nešto i pitati dijete da vam kaže šta je to. Čitanje je uvijek korisno za djetetov razvoj, govorite svom djetetu o onome šta mu čitate.
Govorite polako: kada govorite svom djetetu, uložite dodatni napor da govorite polako. Na taj način dijete će moći čuti šta govorite i vidjeti pokrete vaših usta. Odrasli često govore veoma brzo, čak i kada govore djeci, a u periodu kada djeca uče govoriti može im biti teško da razumiju i „uhvate“ svaki pokret. To vam se može činiti čudnim ali razmislite koliko stvari vaše dijete usvaja svaki dan.
Kada vaše dijete ne napreduje kako vi osjećate da bi trebalo, to može biti frustrirajuće za vas. Roditelji se često osjećaju krivima za kašnjenje u dječijem razvoju. Nemojte se osjećati tako nego budite uvjereni da možete pomoći vašem djetetu. Napravite zabavu od toga, takmičarsku igru ili slično. Obratite pažnju kada govorite svom djetetu da ste okrenuti licem prema njemu tako da može pratiti pokrete vaših usta a izbjegavajte da govorite djetetu kada ste mu okrenuti leđima.
dipl. logoped i surdoaudiolog Mirela Maglić, mag.logopedije