Program rada Savjetovališta za djecu, roditelje i mlade

Program rada Savjetovališta za djecu, roditelje i mlade
Program rada Savjetovališta za djecu, roditelje i mlade u širem smislu obuhvaća rad s rizičnim pojedincima i skupinama, a temelji se na ranom otkrivanju i pružanju pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja.
 
U užem smislu predstavlja rad sa djecom, mladima i roditeljima koji na bilo koji način pokazuju poteškoće u osobnom, obiteljskom ili socijalnom okruženju.
Korisnici:
• Djeca i mladi svih uzrasta i dobnih skupina
• Roditelji i/ili skrbnici djece i mladih čija aktivna suradnja u provedbi programa pomaže i doprinosi uspješnosti postignutih rezultata
Aktivnosti
• Individualno savjetovanje
• Porodicno savjetovanje
• Psihološka i defektološka obrada
• Specijalistički pregled (spec.pedijatar, pedopsihijatar, psiholog, logopet, defektolog i pedagog)
• Zdravstveno-socijalna intervencija
 
Trajanje
Savjetovanje se provodi ovisno o potrebi korisnika i procjeni stručnjaka jednokratno, kroz nekoliko konzultacija ili kontinuirano u određenom vremenskom periodu potrebnom za učinkovitost savjetodavnog rada.
 
Ciljevi programa
• Rano prepoznavanje mogućih mentalnih poremećaja i bolesti 
• Senzibiliziranje, informiranje i educiranje o mentalnom zdravlju kao preduvjetu za zdravi razvoj pojedinca i njegove porodice
• Smanjiti broj poliklničkih i kliničkih intervencija
• Rad na poboljšanju porodicne funkcionalnosti
• Razvijanje samokontrole
• Razvijanje socijalnih i komunikacijskih vještina
• Olakšati poteškoće prilagodbe
 
Suradnici: 
• odgojno-obrazovne ustanova 
• Centar za socijalni rad
• nadležna pravosudna tijela
• “Dom zdravlja” Zenica